HUET – Offshore

Helicoper Underwater Escape Training

Kursen vänder sig huvudsakligen till personer som transporteras med helikopter till/från fartyg i offshoreinstallationers säkerhetszoner samt vilka risker som är förenade med transporter till och från desamma. Kursen är en blandad teoretisk och praktisk utbildning i helikoptersäkerhet med evakueringsträning i HUET.

De fyra länderna runt Nordsjön, England, Danmark, Norge och Holland, har enats om hur denna utbildning skall gå till och oavsett vilken av dessa standarder du väljer så gäller certifikatet i samtliga dessa länder.

Notera att denna kurs ingår som delkurs i Grundläggande Säkerhet Offshore och Grundläggande Säkerhet Offshore – Repetition. Är du anmäld till någon av dessa båda kurser behöver du inte boka denna kurs.

Väljer du att gå kursen på Käringön, som ligger ca 8 mil norr om Göteborg, så har du möjlighet att i samband med kursstart/kursavslutning, åka med våra transporter som hämtar och lämnar dig vid Nils Ericsson Terminalen (Göteborgs Centralstation). Tidpunkt meddelas i samband med bokningsbekräftelse.

Vår kursvärd möter upp och tar hand om allt det praktiska med färjebiljetter och annat. Kursvärden visar er även tillrätta på Käringön då ni kommer dit och ni har även fri tillgång till vår relaxavdelning med bastu och mini-gym under er vistelse hos oss.

På Käringön har vi tillgång till såväl hotellrum som vandrarhemsrum och lägenheter.

Vi har också en egen restaurang där alla måltider serveras. I samband med bokning av kurs kan du välja hur du vill bo och vad du vill skall ingå, där framgår också aktuella priser.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLE

p

FAKTA

Pris:

6.000 kr exkl. moms / 7.500 kr inkl. moms

Kursplats:

Käringön.

Kurslängd:

8 lektionstimmar.

Målgrupp:

Kursen är anpassad för personal som arbetar ombord på fartyg som uppträder i offshoreinstallationers säkerhetszoner samt personal som arbetar ombord på fartyg som flyger till/från desamma med helikopter i Nordsjön.

Förkunskap/Krav:

Inga, men ofta kräver aktuell operatör att personen har en grundläggande säkerhetskurs i enlighet med STCW-koden.
Utbildningsspråket är engelska.

Genomförande:

Kursen genomförs under en dag.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass samt genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

De teoretiska delarna omfattar:
• Helikoptersäkerhet

De praktiska övningarna omfattar:
• Användning av räddningsdräkt med EBS (Pustelunge)
• HUET, Helicopter Under water Escape Training
• CA-EBS, Compressed Air Emergency Breathing System

Utbildningscertifikat:

Godkänd elev tilldelas HUET-Certifikat som är godkänt för arbete på offshorefartyg i hela Nordsjöregionen. Här kan du läsa mer om den överenskommelse som finns mellan Nordsjöländerna: Mutual Agreement (PDF)

Certifikatets giltighet:

Certifikatet är giltigt i 4 år varefter ny kurs krävs.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

NÄSTA KURS STARTAR OM:

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 304 56060

info@nordtac.com

SiteLock