Grundläggande säkerhetsutbildning och Krishantering

Grundläggande säkerhetsutbildning och Krishantering

Grundläggande säkerhetsutbildning och KrishanteringSTCW Basic Safety + STCW Crisis and Crowd Management All sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer skall ha fullgjort godkända utbildningar i krishantering och grundläggande säkerhetsutbildning...