BTM - Bridge Team Management

i enlighet med IMO 1:22 samt inkl. BRM/MRM, Maritime Resource Management.

Utbildningen vänder sig till ombordanställd personal med bryggtjänstgörande uppgifter med syfte att ge ökade möjligheter att använda de kunskaper, erfarenhet och resurser som finns ombord för att uppnå och utveckla rederiets säkerhetsmål. Vidare fokuserar utbildningen på procedurerna kring bryggtjänstgöring och hur man hanterar fartyg under olika förhållanden.

En nyhet från 1.a april 2019 är att vi har utvecklat vårt utbildningskoncept ganska rejält – detta efter inkomna synpunkter och erfarenheter som vi dragit av tidigare genomförda kurser. Fokus kommer mer att relatera till aktuella händelser och de senaste rönen om människan och det mänskliga beteendet. Tack alla som bidragit till vår utveckling – hoppas ni blir nöjda med detta!

Kursen leder fram till två utbildningsbevis:
– Bridge Team Management i enlighet med IMO Model course 1:22, STCW Table A-VIII/2 and Table B-VIII/2, samt
– Maritime Resource Management Training Certificate, STCW Table A-II/1, Table A-II/2, Table A-III/1, Table A-III/2.

All kurslitteratur är på engelska, utbildningsspråket är svenska vid våra regelbundna kurser men vid kundanpassade utbildningar kan vi även erbjuda utbildningarna på engelska. Kursen genomförs endast vid vår simulatoranläggning på Käringön.

Vår kursvärd möter upp och tar hand om allt det praktiska med färjebiljetter och annat. Kursvärden visar er även tillrätta på Käringön då ni kommer dit och ni har även fri tillgång till vår relaxavdelning med bastu och mini-gym under er vistelse hos oss.

På Käringön har vi tillgång till såväl hotellrum som vandrarhemsrum och lägenheter.
Vi har också en egen restaurang där alla måltider serveras. I samband med bokning av kurs kan du välja hur du vill bo och vad du vill skall ingå, där framgår också aktuella priser.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLE

p

FAKTA

Pris:

13.995 SEK exkl. moms / 17.494 SEK inkl. moms.

Kursplats:

Käringön, busstransport från Göteborg ingår.

Kurslängd:

44 timmar samt vissa självstudier.

Målgrupp:

För såväl ombordanställd personal som rederianställd personal i landorganisationer.

Förkunskap/Krav:

Inga.

Genomförande:

Denna kurs genomförs i enlighet med IMO Modelcourse 1:22 samt MRM (Maritime Resource Management) och BRM (Bridge Resource Management), under 4 dagar med kvällspass samt självstudier.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass samt genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

Kursen är en omfattande utbildning som innehåller såväl teori som praktiska övningar i vår bryggsimulator.

Utbildningscertifikat:

Eleven erhåller efter godkänd utbildning två utbildningsbevis:
– Bridge Team Management i enlighet med IMO Model course 1:22, STCW Table A-VIII/2 and Table B-VIII/2, samt
– Maritime Resource Management Training Certificate, STCW Table A-II/1, Table A-II/2, Table A-III/1, Table A-III/2.
– samt certifikat för eventuella tillval.

Certifikatets giltighet:

Kolla med ditt rederi vad som gäller.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

NÄSTA KURS STARTAR OM:

Dag(ar)

:

Timma(r)

:

Minut(er)

:

Sekond(er)

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 304 56060

info@nordtac.com

SiteLock