SJÖFARTSAKADEMIEN

Våra kurser för yrkessjöfart spänner över ett brett register; sjukvård, sjösäkerhet, brand och management. I grund och botten kravställda kurser enligt STCW och Transportstyrelsen. Vår ambition är större än regelverket. Vi har bland annat kurser som kompletterar och bygger vidare på kompetensen hos sjöfolk. Vårt mål är att erbjuda landets bästa säkerhetsutbildningar.

Om utbildning ges vid någon av våra utbildningsanläggningar eller på plats hos er i ert fartyg/rederi kan det innebära både för­ och nackdelar för er personal med krav på resor, förläggning, ny miljö etc.

Vi erbjuder bägge lösningarna, hos oss eller hos er, välj själv vad ni tycker är bäst! Vi är övertygade om att en kurs hos oss är en lönsam investering eftersom de kurser vi erbjuder höjer säkerheten och ökar tryggheten!

Läs mer om våra kurser

GRUNDKURSER

kurser

Grundläggande säkerhet

Basic Safety

STCW A-VI/1.1-1.4

kurser

Avancerad brand

Advanced Firefighting

STCW A-VI/3

kurser

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

STCW Survival Craft and Rescue (PSCRB)

STCW A-VI/2

kurser

Sjukvårdsansvarig ombord

Medical Care

STCW A-VI/4-2

kurser

Grundläggande sjukvård

Medical First Aid

STCW A-VI/ 4.1

kurser

Första Hjälpen

Elementary First Aid

STCW A-VI/1.3

kurser

BTM

Bridge Team Management

IMO 1:22

kurser

MRM

Maritime Resource Management

kurser

BRM

Bridge Resource Management

ECDIS

Electronic Charts & Display Systems

STCW V AII/1-3+IMO MD 1.27

Grundläggande Säkerhet Inre Fart

Enligt direktiven i överenskommelsen mellan Skärgårdsredarna och Transportstyrelsen.

Krishantering och mänskligt beteende

Crisis and Crowd Management

STCW V/2.4 and STCW V/2.6

REPETITION

kurser

Grundläggande säkerhet – Fortbildning

Basic Safety – Revalidation

STCW A-VI/1.1-1.4

Avancerad brand – Fortbildning

Advanced Firefighting – Revalidation

STCW A-VI/3

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar – Fortbildning

STCW Survival Craft and Rescue (PSCRB) – Revalidation

STCW A-VI/2

Sjukvårdsansvarig ombord – Fortbildning

STCW Medical Care – Revalidation

STCW A-VI/4-2

Krishantering och mänskligt beteende – Fortbildning

Crisis and Crowd Management – Revalidation

STCW V/2.4 & STCW V/2.6

KOMBIPAKET

Stor repetitionsvecka

Basic Safety, STCW A-VI/1.1-1.4

Survival Craft & Rescue boat, STCW A-VI/2-1

Advanced Firefighting, STCW A-VI/3

Medical First AID, STCW A-VI/4-1

STCW Mellanstor repetitionsvecka

Basic Safety, STCW A-VI/1.1-1.4

Survival Craft & Rescue boat, STCW A-VI/2-1

Advanced Firefighting, STCW A-VI/3

STCW Medium A, repetitionsvecka

Survival Craft & Rescue boat, STCW A-VI/2-1

Advanced Firefighting, STCW A-VI/3

STCW Medium B, repetitionsvecka

Survival Craft & Resc boat, STCW A-VI/2-1

Basic Safety, STCW A-VI/1.1-1.4

STCW Lilla repetitionsveckan

Basic Safety, STCW A-VI/1.1-1.4

Advanced Firefighting, STCW A-VI/3

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 304 56060

info@sjofartsakademien.se
SiteLock