Grundläggande Säkerhet Sjöfart - Fortbildning

STCW Basic Safety – Refresher

Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/1.1-1.4 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett certifikat från transportstyrelsen som är giltigt i hela världen.

Kursen, som är tre dagar lång, tillhandahåller vi idag främst på Käringön i Bohuslän, men vissa kurser genomför vi delvis i Göteborg (se information vid bokning). Utbildningsspråket är svenska.

Väljer du att gå kursen på Käringön, som ligger ca 8 mil norr om Göteborg, så har du möjlighet att i samband med kursstart/kursavslutning, åka med våra transporter som hämtar och lämnar dig vid Nils Ericsson Terminalen (Göteborgs Centralstation). Tidpunkt meddelas i samband med bokningsbekräftelse.

Vår kursvärd hjälper er med allt det praktiska i samband med er kurs hos oss.

På Käringön har ni även fri tillgång till vår relaxavdelning med bastu och mini-gym under er vistelse hos oss. Vi har också tillgång till såväl hotellrum som vandrarhemsrum och lägenheter.

Hotell Käringön med restaurang Bryggan (f.d. Ö-krogen) är hotellet och vandrarhemmet där vi bokar in våra gäster samt intar alla måltider.

I samband med bokning av kurs kan du välja hur du vill bo och vad du vill skall ingå, där framgår också aktuella priser.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLE

p

FAKTA

Pris:

7.000 SEK exkl. moms / 8.750 SEK inkl. moms.

Kursplats:

Käringön, men vi kan även arrangera kundanpassade utbildningar på andra orter – kontakta oss för mer information.

Kurslängd:

26 lektionstimmar under 3 dagar.

Målgrupp:

För personer som tidigare genomfört denna grundkurs och som har behov av att förlänga sitt certifikat eller behörighet.

Förkunskap/Krav:

Du ska kunna visa upp ett tidigare svenskt certifikat för Grundläggande säkerhet (Basic Safety)

Du ska också ha fullgjort minst 3 månaders tjänstgöring till sjöss under de senaste 5 åren och ha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk (ej äldre än 2 år)

Genomförande:

Kursen genomförs under 3 dagar med kvällspass.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass samt genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

Kursen är en omfattande utbildning som innehåller såväl teori som praktiska övningar.

De praktiska och teoretiska delarna omfattar:
• Brand, brandövningar och rökdykning, 16 tim
• Sjukvård 3 tim
• Överlevnadsteknik, 4 tim
• Personlig säkerhet och social ansvar 3 tim

Utbildningscertifikat:

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Certifikatets giltighet:

Certifikatet är giltigt i 5 år varefter det behöver förnyas.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

NÄSTA KURS STARTAR OM:

Dag(ar)

:

Timma(r)

:

Minut(er)

:

Sekond(er)

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 304 56060

info@nordtac.com

SiteLock