Krishantering och Mänskligt Beteende - Fortbildning

STCW Crisis and Crowd Management – Refresher

Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW V/2.4 och STCW V/2.6 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett certifikat från transportstyrelsen som är giltigt i hela världen.

Kursen vänder sig till befälhavare, styrmän och annan personal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer och som skall ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering. I inre fart gäller kravet för fartyg med fler än 100 passagerare i certifikatet.

Fortbildningskursen, som är 1,5  dagar lång, tillhandahåller vi bl.a. vid vår övningsanläggning och fartygssimulator på Käringön i Bohuslän, men kurser genomförs även regelbundet i Stockholm och Göteborg. Vi kan även genomföra kursen ”hemma hos kund” – kontakta oss för mer information om detta. Utbildningsspråket är svenska.

På Käringön har vi tillgång till såväl hotellrum som vandrarhemsrum och lägenheter.
Vi har också en egen restaurang där alla måltider serveras. I samband med bokning av kurs kan du välja hur du vill bo och vad du vill skall ingå, där framgår också aktuella priser.

MER INFORMATION

Vi är här för att hjälpa

Om du har ytterligare frågor, eller behöver hjälp, är du välkommen att kolla vår informationsida där vi har samlat en massa svar på vanliga frågor.

Om svaret på din fråga inte finns där, kan du ringa oss istället på 0304 56060 mellan kl. 08-16 på vardagar.

DIREKT BOKNING

BOKA DIN KURS NU

Om detta är rätt kurs, kan du boka kursen direkt.
Du hittar alla kurs-datum i bokningsformuläret.

p

FAKTA

Pris:

5.000 SEK exkl. moms / 6.250 SEK inkl. moms.
(20% rabatt på 2019 års kurser i Stockholm)

Kursplats:

Käringön, Göteborg, Stockholm m.fl. orter.
Kursen kan även arrangeras ”hemma hos kund”.

Kurslängd:

12 lektionstimmar under 1,5 dagar.

Målgrupp:

För personer som har till uppgift att leda och hantera passagerare i en krissituation ombord. Alla befälhavare, styrmän och annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer skall ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering.

Förkunskap/Krav:

För att gå kursen krävs att kursdeltagaren tidigare ska ha genomgått grundkursen.

Genomförande:

Kursen genomförs under 1 dag.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass samt genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

De teoretiska delarna omfattar bl.a:
• Fartygets säkerhetsorganisation
• Optimalt utnyttjande av resurser
• Agerande under och efter en nödsituation
• Kommunikation under och efter en nödsituation

Utbildningscertifikat:

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Certifikatets giltighet:

Certifikatet är giltigt så länge du arbetar i relevant befattning. Gör du inte det, behöver certifikatet förnyas efter 5 år.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 304 56060

info@nordtac.com

SiteLock