STCW Stora Repetitionsvecka

STCW Large Refresherweek

Fortbildningskurser för Grundläggande säkerhet, Avancerad brand, Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar samt Grundläggande Sjukvård Enl. STCW Manila A-VI/1.1-1.4, 2-1, 3, 4-1 samt Transportstyrelsens senaste förordning.

Under fem dagar denna vecka genomför vi följande fortbildningskurser:

  • Grundläggande säkerhet (Basic Safety), STCW Manila A-VI/1.1-1.4
  • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (PSCRB), STCW Manila A-VI/2-1
  • Avancerad brand (Advanced Firefighting), STCW Manila A-VI/3
  • Grundläggande Sjukvård (Medical First Aid), STCW Manila A-VI/4-1

Kursen leder fram till utbildningsbevis för samtliga dessa kurser. Med dessa utbildningsbevis kan du söka och få ut tre certifikat från transportstyrelsen som är giltiga i hela världen samt ett utbildningsbevis rörande Grundläggande sjukvård. Kursen, som är fem dagar lång, tillhandahåller vi idag på Käringön i Bohuslän samt på av Transportstyrelsen godkänt brandfält i Stenungsund.

Väljer du att gå kursen på Käringön, som ligger ca 8 mil norr om Göteborg, så har du möjlighet att i samband med kursstart/kursavslutning, åka med våra transporter som hämtar och lämnar dig vid Nils Ericsson Terminalen (Göteborgs Centralstation). Tidpunkt meddelas i samband med bokningsbekräftelse.

Vår kursvärd hjälper er med allt det praktiska i samband med er kurs hos oss.

På Käringön har ni även fri tillgång till vår relaxavdelning med bastu och mini-gym under er vistelse hos oss. Vi har också tillgång till såväl hotellrum som vandrarhemsrum och lägenheter.

Hotell Käringön med restaurang Bryggan (f.d. Ö-krogen) är hotellet och vandrarhemmet där vi bokar in våra gäster samt intar alla måltider.

I samband med bokning av kurs kan du välja hur du vill bo och vad du vill skall ingå, där framgår också aktuella priser.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLE

p

FAKTA

Pris:

18.700 SEK exkl. moms / 23.375 SEK inkl. moms

Kursplats:

Käringön, busstransport från Göteborg ingår.

Kurslängd:

60 lektionstimmar á 40 minuter

Målgrupp:

För ombordanställd personal som behöver genomgå en uppdatering av sina utbildningar:
Grundläggande säkerhet (Basic Safety),
Grundläggande Sjukvård (Medical First Aid),
Avancerad brand (Advanced Firefighting), samt
Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (PSCRB)

Förkunskap/Krav:

Du ska kunna visa upp tidigare svenska certifikat för:

– Grundläggande säkerhet (Basic Safety)
– Avancerad brand (Advanced Firefighting)
– Grundläggande Sjukvård (Medical First Aid)
– Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (PSCRB)

Du ska också ha fullgjort minst 3 månaders tjänstgöring till sjöss under de senaste 5 åren och ha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk (ej äldre än 2 år)

Genomförande:

Kursen genomförs under 5 dagar, kvällspass kan förekomma.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass samt genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

Kursen är en omfattande utbildning som innehåller såväl teori som praktiska övningar.

Utbildningscertifikat:

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikaten söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Certifikatets giltighet:

Certifikaten är giltiga i 5 år varefter det behöver förnyas

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.
Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

NÄSTA KURS STARTAR OM:

Dag(ar)

:

Timma(r)

:

Minut(er)

:

Sekond(er)

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 304 56060

info@nordtac.com

SiteLock