STCW Stora Repetitionsvecka

STCW Large Refresherweek

Fortbildningskurser för Grundläggande säkerhet, Avancerad brand, Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar samt Grundläggande Sjukvård Enl. STCW Manila A-VI/1.1-1.4, 2-1, 3, 4-1 samt Transportstyrelsens senaste förordning.

Under fem dagar denna vecka genomför vi följande fortbildningskurser:

  • Grundläggande säkerhet (Basic Safety), STCW Manila A-VI/1.1-1.4
  • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (PSCRB), STCW Manila A-VI/2-1
  • Avancerad brand (Advanced Firefighting), STCW Manila A-VI/3
  • Grundläggande Sjukvård (Medical First Aid), STCW Manila A-VI/4-1

Kursen leder fram till utbildningsbevis för samtliga dessa kurser. Med dessa utbildningsbevis kan du söka och få ut tre certifikat från transportstyrelsen som är giltiga i hela världen samt ett utbildningsbevis rörande Grundläggande sjukvård. Kursen, som är fem dagar lång, tillhandahåller vi idag på Käringön i Bohuslän samt på av Transportstyrelsen godkänt brandfält i Stenungsund.

Väljer du att gå kursen på Käringön, som ligger ca 8 mil norr om Göteborg, så har du möjlighet att i samband med kursstart/kursavslutning, åka med våra transporter som hämtar och lämnar dig vid Nils Ericsson Terminalen (Göteborgs Centralstation). Tidpunkt meddelas i samband med bokningsbekräftelse. Vår kursvärd möter upp och tar hand om allt det praktiska med färjebiljetter och annat. Kursvärden visar er även tillrätta på Käringön då ni kommer dit och ni har även fri tillgång till vår relaxavdelning med bastu och mini-gym under er vistelse hos oss.

På Käringön har vi tillgång till såväl hotellrum som vandrarhemsrum och lägenheter.
Vi har också en egen restaurang där alla måltider serveras. I samband med bokning av kurs kan du välja hur du vill bo och vad du vill skall ingå, där framgår också aktuella priser.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLE

p

FAKTA

Pris:

18.700 SEK exkl. moms / 23.375 SEK inkl. moms

Kursplats:

Käringön, busstransport från Göteborg ingår.

Kurslängd:

60 lektionstimmar á 40 minuter

Målgrupp:

För ombordanställd personal som behöver genomgå en uppdatering av sina utbildningar:
Grundläggande säkerhet (Basic Safety),
Grundläggande Sjukvård (Medical First Aid),
Avancerad brand (Advanced Firefighting), samt
Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (PSCRB)

Förkunskap/Krav:

Certifikat för Grundläggande säkerhet (Basic Safety)
Certifikat för Avancerad brand (Advanced Firefighting)
Certifikat för Grundläggande Sjukvård (Medical First Aid)
Certifikat för Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (PSCRB)
Giltigt läkarintyg för sjöfolk (ej äldre än 2 år)

Genomförande:

Kursen genomförs under 5 dagar med kvällspass

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass samt genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

Kursen är en omfattande utbildning som innehåller såväl teori som praktiska övningar.

Utbildningscertifikat:

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikaten söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Certifikatets giltighet:

Certifikaten är giltiga i 5 år varefter det behöver förnyas

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.
Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

NÄSTA KURS STARTAR OM:

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 304 56060

info@nordtac.com

SiteLock