Sjukvårdare ombord - Fortbildning

STCW Medical Care – Refresher

Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW A-VI/4-2 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett certifikat från transportstyrelsen.

Repetitionskursen består av ca en dags självstudier, tre dagar teori följt av 2 dagars praktik på akutmottagning. Teoridelen tillhandahåller vi oftast i Göteborg. Vissa kurser genomför vi även på Käringön (se information vid bokning). Praktiken genomförs antingen på av oss anvisat sjukhus eller att eleven väljer att ordna detta själv.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLE

p

FAKTA

Pris:

11.950 SEK exkl. moms / 14.938 SEK inkl. moms. (I priset ingår även sjukhuspraktiken.)

Kursplats:

Käringön eller Göteborg

Kurslängd:

Ca 9 timmar självstudier med kunskapskontroll, 36 lektionstimmar under 3 dagar samt 2 dagar praktik vid akutmottagning.

Målgrupp:

För befälhavare och personal som är ansvarig för och handhar sjukvården ombord i fartyg med skeppsapotek ”A”.

Förkunskap/Krav:

Kursdeltagaren ska tidigare ha genomgått STCW Medical Care Grundkurs.

Genomförande:

Kursen genomförs under 3 dagar med kvällspass samt 2 dagar praktik vid akutmottagning.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass och samt genomfört examensprov och samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

De teoretiska delarna omfattar bl.a:
• Olycksfallsvård, Första hjälpen, Undersökning av olycksplats och patient, Nack- och ryggskador, Brännskador, Frakturer, luxationer och muskelskador, Förgiftningar, Hjärtstillestånd, drunkning och kvävning, Sjukvårdsteknik och omvårdnad, Sutur, Droppsättning, D-HLR, Smärtlindring, Medicinsk vård, Tele Medical, Fartygsapotek, Farmakologi, Sjukdomslära.
• Lagar och författningar

De praktiska övningarna omfattar:
• Praktiska övningar och praktik vid sjukhus.

Utbildningscertifikat:

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Certifikatets giltighet:

Certifikatet är giltigt i 5 år varefter det behöver förnyas.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

NÄSTA KURS STARTAR OM:

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 304 56060

info@nordtac.com

SiteLock