Sjukvårdare ombord

STCW Medical Care

Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW A-VI/4-2 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett certifikat från transportstyrelsen.

Grundkursen består av fyra dagar teori följt av 2 dagars praktik på akutmottagning. Teoridelen tillhandahåller vi oftast i Göteborg. Vissa kurser genomför vi även på Käringön (se information vid bokning). Praktiken genomförs antingen på av oss anvisat sjukhus eller att eleven väljer att ordna detta själv.

 

AKTUELLA KURSTILLFÄLLE

p

FAKTA

Pris:

12.900 SEK exkl. moms / 16.125 SEK inkl. moms. I priset ingår även sjukhuspraktiken.

Kursplats:

Käringön eller Göteborg

Kurslängd:

45 lektionstimmar under 4 dagar samt 2 dagar praktik vid akutmottagning

Målgrupp:

För befälhavare och personal som är ansvarig för och handhar sjukvården ombord i fartyg med skeppsapotek ”A”.

Förkunskap/Krav:

Kursdeltagaren ska ha genomgått STCW Basic Safety kurs eller motsvarande.

Genomförande:

Kursen genomförs under 4 dagar med kvällspass.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass och samt genomfört examensprov och samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

De teoretiska delarna omfattar bl.a:
• Olycksfallsvård, Första hjälpen, Undersökning av olycksplats och patient, Nack- och ryggskador, Brännskador, Frakturer, luxationer och muskelskador, Förgiftningar, Hjärtstillestånd, drunkning och kvävning, Sjukvårdsteknik och omvårdnad, Sutur, Droppsättning, D-HLR, Smärtlindring, Medicinsk vård, Tele Medical, Fartygsapotek, Farmakologi, Sjukdomslära,
• Lagar och författningar.

De praktiska övningarna omfattar:
• Praktiska övningar och praktik vid sjukhus.

Utbildningscertifikat:

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Certifikatets giltighet:

Certifikatet är giltigt i 5 år varefter det behöver förnyas.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

NÄSTA KURS STARTAR OM:

Dag(ar)

:

Timma(r)

:

Minut(er)

:

Sekond(er)

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 304 56060

info@nordtac.com

SiteLock