Krishantering och Mänskligt Beteende

STCW Crisis and Crowd Management

Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW V/2.4 och STCW V/2.6 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett certifikat från transportstyrelsen som är giltigt i hela världen.

Kursen vänder sig till befälhavare, styrmän och annan personal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer och som skall ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering. I inre fart gäller kravet för fartyg med fler än 100 passagerare i certifikatet.

Grundkursen, som är tre dagar lång, tillhandahåller vi bl.a. vid vår övningsanläggning och fartygssimulator på Käringön i Bohuslän, men vissa kurser genomför vi även i Stockholm och Göteborg (se information vid bokning). Vi kan även genomföra kursen ”hemma hos kund” – kontakta oss för mer information om detta. Utbildningsspråket är svenska.

Om ni går kurs som genomförs på Käringön:
– vi har inga planerade transporter till kursplatsen, men kolla med oss för säkerhets skull
– vår kursvärd möter upp och visar er tillrätta på Käringön då ni kommer dit
– ni har fri tillgång till vår relaxavdelning med bastu och mini-gym under er vistelse hos oss.
– vi har vi tillgång till såväl hotellrum som vandrarhemsrum och lägenheter.
– vi har också en egen restaurang där alla måltider serveras.
I samband med bokning av kurs kan du välja hur du vill bo och vad du vill skall ingå, där framgår också aktuella priser.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLE

p

FAKTA

Pris:

7.995 SEK exkl. moms / 9.994 SEK inkl. moms.

25% rabatt om du samtidigt bokar kursen STCW Grundläggande säkerhet (Basic Safety)

Kursplats:

Kursen genomförs såväl i Stockholm som Göteborg och på Käringön. Kursen kan även arrangeras ”hemma hos kund” om så önskas.

Kurslängd:

30 lektionstimmar under 3 dagar.

Målgrupp:

För personer som har till uppgift att leda och hantera passagerare i en krissituation ombord. Alla befälhavare, styrmän och annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer skall ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering.

Förkunskap/Krav:

För att gå kursen krävs att kursdeltagaren ska ha genomgått STCW Basic Safety kurs eller motsvarande.

Genomförande:

Kursen genomförs under 3 dagar med kvällspass.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass samt genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

De teoretiska delarna omfattar bl.a:
• Fartygets säkerhetsorganisation
• Optimalt utnyttjande av resurser
• Agerande under och efter en nödsituation
• Kommunikation under och efter en nödsituation

Utbildningscertifikat:

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Certifikatets giltighet:

Certifikatet är giltigt så länge du arbetar i relevant befattning. Gör du inte det, behöver certifikatet förnyas efter 5 år.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

NÄSTA KURS STARTAR OM:

Dag(ar)

:

Timma(r)

:

Minut(er)

:

Sekond(er)

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 304 56060

info@nordtac.com

SiteLock