Grundläggande Säkerhet

STCW Basic Safety

Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/1.1-1.4 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett certifikat från transportstyrelsen som är giltigt i hela världen.

Grundkursen, som är fem dagar lång, tillhandahåller vi idag främst på Käringön i Bohuslän, men vissa kurser genomför vi delvis i Göteborg (se information vid bokning). Utbildningsspråket är svenska.

Väljer du att gå kursen på Käringön, som ligger ca 8 mil norr om Göteborg, så har du möjlighet att i samband med kursstart/kursavslutning, åka med våra transporter som hämtar och lämnar dig vid Nils Ericsson Terminalen (Göteborgs Centralstation). Tidpunkt meddelas i samband med bokningsbekräftelse.

Vår kursvärd möter upp och tar hand om allt det praktiska med färjebiljetter och annat. Kursvärden visar er även tillrätta på Käringön då ni kommer dit och ni har även fri tillgång till vår relaxavdelning med bastu och mini-gym under er vistelse hos oss.

På Käringön har vi tillgång till såväl hotellrum som vandrarhemsrum och lägenheter.
Vi har också en egen restaurang där alla måltider serveras. I samband med bokning av kurs kan du välja hur du vill bo och vad du vill skall ingå, där framgår också aktuella priser.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLE

p

FAKTA

Pris:

11.000 SEK exkl. moms / 13.750 SEK inkl. moms.

Kursplats:

Käringön, vissa kurser i Göteborg (se information vid bokning)

Kurslängd:

66 lektionstimmar under 5 dagar.

Målgrupp:

För personer som ska ingå i ett fartygs säkerhetsorganisation oavsett nivå och typ av fartyg.

Förkunskap/Krav:

Giltigt läkarintyg för sjöfolk (ej äldre än 2 år).

Genomförande:

Kursen genomförs under 5 dagar med kvällspass.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass samt genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

Kursen är en omfattande utbildning som innehåller såväl teori som praktiska övningar.

De teoretiska delarna omfattar:
• Brand 16 tim
• Sjukvård 5 tim
• Överlevnadsteknik 5 tim
• Personlig säkerhet och social ansvar 8 tim
De praktiska övningarna omfattar:
• Brandövningar och rökdykning 24 tim
• Sjukvårdsövningar + HLR 4 tim
• Överlevnadsteknik 4 tim

Utbildningscertifikat:

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Certifikatets giltighet:

Certifikatet är giltigt i 5 år varefter det behöver förnyas.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

NÄSTA KURS STARTAR OM:

Dag(ar)

:

Timma(r)

:

Minut(er)

:

Sekond(er)

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 304 56060

info@nordtac.com

SiteLock