Grundläggande säkerhetsutbildning och Krishantering

STCW Basic Safety + STCW Crisis and Crowd Management

All sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer skall ha fullgjort godkända utbildningar i krishantering och grundläggande säkerhetsutbildning för sjöfart. Denna sammanslagna utbildning omfattar båda kurserna som genomförs var för sig under denna period.

Kurserna leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/1.1-1.4, STCW V/2.4 och STCW V/2.6 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med dessa utbildningsbevis kan du söka och få ut två certifikat från transportstyrelsen som är giltiga i hela världen.

Kurserna, som tillsammans totalt är sex dagar lång, tillhandahåller vi idag på Käringön i Bohuslän. Utbildningsspråket är svenska.

Väljer du att gå kursen på Käringön, som ligger ca 8 mil norr om Göteborg, så finns det goda kommunikationer från Göteborg till Käringön i samband med kursstart. Vid kursavslutningen finns möjlighet att åka med vår transport som lämnar dig vid Nils Ericsson Terminalen (Göteborgs Centralstation). Tidpunkt meddelas i samband med bokningsbekräftelse.

Vår kursvärd tar hand om allt det praktiska med färjebiljetter och annat samt visar er tillrätta på Käringön då ni kommer dit. Ni har även fri tillgång till vår relaxavdelning med bastu och mini-gym under er vistelse hos oss.

På Käringön har vi tillgång till såväl hotellrum som vandrarhemsrum och lägenheter.
Vi har också en egen restaurang där alla måltider serveras. I samband med bokning av kurs kan du välja hur du vill bo och vad du vill skall ingå, där framgår också aktuella priser.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLE

p

FAKTA

Pris:

15.000 SEK exkl. moms / 18.750 SEK inkl. moms.

Kursplats:

Käringön.

Kurslängd:

66 +30 lektionstimmar

Målgrupp:

För personer som ska ingå i ett fartygs säkerhetsorganisation oavsett nivå och typ av fartyg och som har till uppgift att leda och hantera passagerare i en krissituation ombord.

Förkunskap/Krav:

Giltigt läkarintyg för sjöfolk (ej äldre än 2 år).

Genomförande:

Kursen genomförs i anslutning till ordinarie Basic Safety grundkurs där Krishanteringskursen startar en dag tidigare samt medför långa, sena kvällspass.

R

Examen/Prov:

Kursen genomförs under 6 dagar med kvällspass med krav på 100% obligatorisk närvaro.

i

Kursens omfattning:

Kursen är en omfattande utbildning som innehåller såväl teori som praktiska övningar.

De teoretiska delarna omfattar bl.a:
• Brand
• Sjukvård
• Överlevnadsteknik
• Personlig säkerhet och social ansvar
• Fartygets säkerhetsorganisation
• Optimalt utnyttjande av resurser
• Agerande under och efter en nödsituation
• Kommunikation under och efter en nödsituation

De praktiska övningarna omfattar:
• Brandövningar och rökdykning
• Sjukvårdsövningar
• Överlevnadsteknik

Utbildningscertifikat:

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikaten söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Certifikatets giltighet:

Certifikaten är giltiga i 5 år varefter det behöver förnyas

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 702 814 555

info@sjofartsakademien.se
SiteLock