Grundläggande Sjukvårdsutbildning – Fortbildning

STCW Medical First Aid – Refresher

I Sverige finns det ännu inget krav på att repetera denna utbildning, men internationellt finns det ett antal olika flaggstater som kräver att man repeterar utbildningen vart 5.e år. Kursen vänder sig främst till befälhavare, styrmän och sjukvårdsansvariga ombord på fartyg som har max 2 timmar till anlöpningsbar hamn.

Kursen omfattar den grundläggande medicinska baskunskap som krävs, för att på ett rätt sätt kunna omhänderta skadade och sjuka ombord. Eleven skall uppnå färdighet i att omhänderta, dokumentera och rapportera en på fartyget insjuknad eller skadad person samt skall kunna ge omedelbar och sakenlig vård med den utrustning som finns ombord. Vid behov även kunna ta hjälp av radioförmedlad läkares rådgivning tills professionell vård anländer eller personen evakueras till land.

Väljer du att gå kursen på Käringön, som ligger ca 8 mil norr om Göteborg, så har du möjlighet att i samband med kursstart/kursavslutning, åka med våra transporter som hämtar och lämnar dig vid Nils Ericsson Terminalen (Göteborgs Centralstation). Tidpunkt meddelas i samband med bokningsbekräftelse.

Vår kursvärd möter upp och tar hand om allt det praktiska med färjebiljetter och annat. Kursvärden visar er även tillrätta på Käringön då ni kommer dit och ni har även fri tillgång till vår relaxavdelning med bastu och mini-gym under er vistelse hos oss.

På Käringön har vi tillgång till såväl hotellrum som vandrarhemsrum och lägenheter.
Vi har också en egen restaurang där alla måltider serveras. I samband med bokning av kurs kan du välja hur du vill bo och vad du vill skall ingå, där framgår också aktuella priser.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLE

p

FAKTA

Pris:

4.400 SEK exkl. moms / 5.500 SEK inkl. moms.

Kursplats:

Käringön. (Kan även genomföras på annan plats, t.ex. hemma hos kund.)

Kurslängd:

12 lektionstimmar.

Målgrupp:

För befälhavare, styrmän och sjukvårdsansvarig ombord på fartyg som har max 2 timmar till anlöpningsbar hamn och som har behov av fortbildningskurs.

Förkunskap/Krav:

Certifikat för STCW Medical First Aid. Utbildningsspråket är svenska men vid kundanpassade utbildningar kan vi erbjuda utbildningar på engelska, tyska eller holländska.

Genomförande:

Kursen genomförs under en dag med kvällstjänst.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass samt genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

De teoretiska delarna omfattar bl.a:
Olycksfallssjukvård, Första hjälpen, Undersökning av olycksplats och patient, Nack- och ryggskador, Brännskador, Frakturer, luxationer och muskelskador, Förgiftningar, Hjärtstillestånd, drunkning och kvävning, Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, Tele Medical, Fartygsapotek, Farmakologi, Sjukdomslära, Lagar och författningar.

Utbildningscertifikat:

Godkänt resultat leder fram till vårt utbildningsbevis som intygar att innehavaren har fullföljt en repetitionskurs i enlighet med STCW Manila A-VI/1.3 och 4-1.

Certifikatets giltighet:

I Sverige är certifikatet giltigt tillsvidare, men vissa flaggstater kräver att kursen repeteras vart femte år – kolla vad som gäller för dig.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 702 814 555

info@sjofartsakademien.se
SiteLock