WS Offshore Safety - Refresher

Kursen hette tidigare ISAF Offshore Safety Course.
(ISAF har bytt namn till World Sailing).

Ska du kappsegla internationellt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord.

Utbildningsmål
Övergripande mål är att fräscha upp tidigare kunskaper från grundkursen med särskild fokus på vilka förändringar och nya erfarenheter som vunnits de senaste fem åren. Kursdeltagaren som genomfört refresherkursen ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.01 – 6.02. 

Omfattning
Kursen omfattar två delar.

Del 1 är en teoretisk utbildning med föreläsningar och gruppdiskussioner via ZOOM. Denna del genomför du med fördel hos Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB som du finner HÄR!

Del 2 är den praktiska övningen i pool som omfattar två timmar med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning

Del 2 är den kurs vi erbjuder på Käringön och som leder fram till ett intyg över genomförda moment med vilket tillsammans med genomförd utbildning del 1 leder fram till ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 – 3 (söks ut via Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB).

Kringarrangemang på Käringön
I anslutning till kurserna på Käringön anordnar vi möjlighet till mat och boende i anslutning till kursen.
När ni väljer funktionen ”Boka din kurs nu” presenteras de alternativ som finns kring kursen.

Förutsättningar för kursen
Vi behöver minst 8 deltagare för att kunna genomföra kursen.

p

FAKTA

Pris:

1.200 kr inkl. moms.

Kursplats:

Käringön.

Kurslängd:

2 timmar.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till personer tidigare gått grundkursen. Vi avser speciellt dig som ska fortsätta segla internationellt.

Förkunskap/Krav:

Kursdeltagaren ska ha deltagit i tidigare ISAF/WS approved säkerhetskurs samt vara simkunnig och i god fysisk kondition.

Genomförande:

Kursen genomförs under 2 timmar.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass och genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

Praktiska övningar med:
 Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning.

Utbildningscertifikat:

Godkänd elev tilldelas ett intyg med vilket man kan söka ut ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 – 3 .

Certifikatets giltighet:

Certifikatet är giltigt i 5 år.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats eller att det är mindre än 10 dagar till kursstart.

Intill senast 10 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 702 814 555

info@sjofartsakademien.se
SiteLock