WS Offshore Safety

Kursen hette tidigare ISAF Offshore Safety Course.
(ISAF har bytt namn till World Sailing).

Ska du kappsegla internationellt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord.

Utbildningsmål
Övergripande mål är att ge teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling. Kursdeltagaren som genomfört grundkursen ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.01 – 6.02.

Omfattning
Kursen omfattar tre delar.

Del 1 är en teoretisk utbildning med föreläsningar och gruppdiskussioner via ZOOM. Denna del genomför du med fördel hos Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB som du finner HÄR!

Del 2 är den praktiska övningen i pool som omfattar två timmar med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning

Del 3 är praktiska övningar med VHF och DSC, Brandsäkerhet och pyroteknik mm.

Del 2 och 3 är den kurs vi erbjuder på Käringön och som leder fram till ett intyg över genomförda moment med vilket tillsammans med genomförd utbildning del 1 leder fram till ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 – 3 (söks ut via Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB).

Kringarrangemang på Käringön
I anslutning till kurserna på Käringön anordnar vi möjlighet till mat och boende i anslutning till kursen.
När ni väljer funktionen ”Boka din kurs nu” presenteras de alternativ som finns kring kursen.

Förutsättningar för kursen
Vi behöver minst 8 deltagare för att kunna genomföra kursen.

 

p

FAKTA

Pris:

3.000 kr inkl. moms.

Kursplats:

Käringön.

Kurslängd:

7 timmar.

Målgrupp:

Kursen vänder sig främst till personer som ska kappsegla internationellt, men även till seglare generellt som önskar en bra säkerhetskurs med fokus på segling.

Förkunskap/Krav:

Kursdeltagare ska vara simkunnig och i god fysisk kondition.

Genomförande:

Kursen genomförs under 1 dag.

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass och genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

Praktiska övningar med:

Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning.
Förevisning av olika materiel/utrustning.
Övning med VHF och DSC.
Brandsäkerhet och pyroteknik.

Utbildningscertifikat:

Godkänd elev tilldelas ett intyg med vilket man kan söka ut ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 – 3 .

Certifikatets giltighet:

Certifikatet är giltigt i 5 år.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats eller att det är mindre än 10 dagar till kursstart.

Intill senast 10 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 702 814 555

info@sjofartsakademien.se
SiteLock