ERM – Engineroom Resource Management

ERM – Engineroom Resource Management

ERM – Engineroom Resource ManagementERM – Engine-Room Resource Management Utbildningen vänder sig främst till ombordanställd maskinteknisk personal i ledande befattningar men även till personal i landorganisationer med syfte att ge personalen möjligheter att...
EST – Engine-Room Simulator Training

EST – Engine-Room Simulator Training

EST - Engineroom Simulator TrainingEST – Engine-Room Simulator Training Utbildningen vänder sig främst till ombordanställd maskinteknisk personal i ledande befattningar men även till personal i landorganisationer med syfte att ge personalen möjligheter att...
Säkerhetskurs för yrkesfiskare+

Säkerhetskurs för yrkesfiskare+

Säkerhetskurs för yrkesfiskareMed rökdykning För dig som tjänstgör på ett fiskefartyg med en längd om 5 meter eller mer skall ha ett certifikat för säkerhetsutbildning för fiskare och som har rökdykarutrustning ombord.  På Käringön har vi tillgång till såväl hotellrum...

Säkerhetskurs för yrkesfiskare

Säkerhetskurs för yrkesfiskareUtan rökdykning För dig som tjänstgör på ett fiskefartyg med en längd om 5 meter eller mer skall ha ett certifikat för säkerhetsutbildning för fiskare och som INTE har rökdykarutrustning ombord. På Käringön har vi tillgång till såväl...
GWO Basic Safety – Repetition

GWO Basic Safety – Repetition

GWO Basic Safety - RepetitionRepetitionskurser (4 moduler) Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare. Efter utbildningen skall personalen kunna arbeta säkert, ergonomiskt, utföra evakuering,...