GWO Basic Safety – Grund

GWO Basic Safety – Grund

GWO Basic Safety - GrundGrundkurser (4 moduler) Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare. Efter utbildningen skall personalen kunna arbeta säkert, ergonomiskt, utföra evakuering, brandkunskap...

STCW Medium B Repetitionsvecka

STCW Medium B RepetitionsveckaSTCW Medium B Refresherweek Fortbildningskurser för Grundläggande säkerhet samt Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enl. STCW Manila A-VI/1.1-1.4, och 2-1 samt Transportstyrelsens senaste förordning Under fyra dagar denna vecka...
STCW Medium A Repetitionsvecka

STCW Medium A Repetitionsvecka

STCW Medium A RepetitionsveckaSTCW Medium A Refresherweek Fortbildningskurser för Avancerad brand samt Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enl. STCW Manila A-VI/2-1 och 3 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Under fyra dagar denna vecka genomför vi följande...

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar Refresher

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar RefresherSTCW Survival Craft and Rescue Refresher Tidigare även benämnd ’Båtmansintyg’. Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/2-1 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta...
BRM – Bridge Resource Management

BRM – Bridge Resource Management

BRM - Bridge Resource ManagementBRM – Bridge Resource Management Utbildningen vänder sig till såväl ombord anställd personal som landorganisationer med syfte att ge personalen möjligheter att använda de kunskaper, erfarenhet och resurser som finns ombord för att...