Grundläggande Säkerhetsutbildning – Inre Fart

Grundläggande Säkerhetsutbildning – Inre Fart

Grundläggande Säkerhetsutbildning – Inre Fart Kursen vänder sig till dig som ingår i besättningen ombord på ett fartyg under 500 bruttoton i fartområde inre fart. Upplägget följer direktiven i överenskommelsen som finns mellan Skärgårdsredarna och Transportstyrelsen....
Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar

Räddningsfarkoster och BeredskapsbåtarSTCW Survival Craft and Rescue Tidigare även benämnd ’Båtmansintyg’.Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/2-1 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du...
MRM – Maritime Resource Management

MRM – Maritime Resource Management

MRM – Maritime Resource ManagementMRM – Maritime Resource Management Utbildningen vänder sig till såväl ombord anställd personal som landorganisationer med syfte att ge personalen möjligheter att använda de kunskaper, erfarenhet och resurser som finns ombord för att...
STCW ECDIS – Generic Model Course

STCW ECDIS – Generic Model Course

STCW ECDIS - Generic Model Course Kursen vänder sig till bryggbefäl som tjänstgör på ECDIS-utrustade fartyg där första utbildningssteget är en generisk ECDIS-utbildning enligt IMO Model Course 1.27. Vår ECDIS-kurs är godkänd av Transportstyrelsen och uppfyller de...
Allmän Sjukvårdsutbildning STCW Elementary First Aid

Allmän Sjukvårdsutbildning STCW Elementary First Aid

Allmän SjukvårdsutbildningSTCW Elementary First Aid Detta är den allmänna sjukvårdsutbildning som ingår i ”Grundläggande säkerhetsutbildning för sjöfart”. Denna kurs vänder sig främst till dig som har behov av sjukvårdsutbildning enligt STCW Manila A-VI/1-3, t.ex. för...