BRM – Bridge Resource Management

BRM – Bridge Resource Management

BRM - Bridge Resource ManagementBRM – Bridge Resource Management Utbildningen vänder sig till såväl ombord anställd personal som landorganisationer med syfte att ge personalen möjligheter att använda de kunskaper, erfarenhet och resurser som finns ombord för att...
BRM – Bridge Resource Management

BTM – Bridge Team Management med BRM/MRM

BTM - Bridge Team Managementi enlighet med IMO 1:22 samt inkl. BRM/MRM, Maritime Resource Management. Utbildningen vänder sig till ombordanställd personal med bryggtjänstgörande uppgifter med syfte att ge ökade möjligheter att använda de kunskaper, erfarenhet och...
Grundläggande Säkerhet Sjöfart STCW Basic Safety

Grundläggande Säkerhet Sjöfart STCW Basic Safety

Grundläggande SäkerhetSTCW Basic Safety  Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/1.1-1.4 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett certifikat från transportstyrelsen som är giltigt i hela...
Grundläggande Säkerhetsutbildning – Inre Fart

Grundläggande Säkerhetsutbildning – Inre Fart

Grundläggande Säkerhetsutbildning – Inre Fart Kursen vänder sig till dig som ingår i besättningen ombord på ett fartyg under 500 bruttoton i fartområde inre fart. Upplägget följer direktiven i överenskommelsen som finns mellan Skärgårdsredarna och Transportstyrelsen....
Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar

Räddningsfarkoster och BeredskapsbåtarSTCW Survival Craft and Rescue Tidigare även benämnd ’Båtmansintyg’.Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/2-1 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du...