Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar Refresher

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar RefresherSTCW Survival Craft and Rescue Refresher Tidigare även benämnd ’Båtmansintyg’. Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/2-1 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta...
Krishantering och Mänskligt Beteende – Fortbildning

Krishantering och Mänskligt Beteende – Fortbildning

Krishantering och Mänskligt Beteende - FortbildningSTCW Crisis and Crowd Management – Refresher Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW V/2.4 och STCW V/2.6 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut...
Sjukvårdsansvarig ombord STCW Medical Care Fortbildning-Refresher

Sjukvårdsansvarig ombord STCW Medical Care Fortbildning-Refresher

Sjukvårdare ombord - FortbildningSTCW Medical Care – Refresher Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW A-VI/4-2 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett certifikat från transportstyrelsen....